Kiflex & venyttely


Kiflex on uuden tyyppinen pohkeenvenytyslaite, jonka avulla pohkeitten venyttäminen on helppoa ja turvallista. Laitteella on pikkupatentti ja mallisuoja.


k1 Kiflex -nimi on lyhenne latinalaisista sanoista Kine flexio. Kine merkitsee liikettä ja flexio koukistusta.
Laitteen toiminta ajatus on saada lihakset venymään koukistamalla varpaita ja nilkkaniveltä ylöspäin, painovoiman avulla. Laite on pienikokoinen ja yksinkertainen käyttää. Siinä on portaaton säätö jalan koon mukaan ja mahdollisuus valita kaksi venytyskulmaa varpaille.

Kiflex -laite soveltuu kotitalouksiin, erilaisiin laitoksiin ja työpaikoille lisäämään jaksamista ja hyvinvointia. Sama laite sopii kaikille.

Kiflex pohkeenvenytyslaitteella venyttely on helppoa ja miellyttävää. Aseta jalka laitteeseen, säädä remmi jalkaterän ympärille ja anna kantapään painua lattiaa kohti, polvi suorana. Huomaat kuinka pohkeen syvän aition sisällä olevat varpaiden ja nilkan koukistajalihakset venyvät erittäin tehokkaasti. Näin painovoima hoitaa venyttämisen, käyttäjän painopisteen muuttumatta. Samalla voit lukea lehteä, katsella televisiota, tai keskittyä vain nauttimaan venytyksestä. Hyvän olon saat jo muutaman minuutin venyttelyllä. Tee siitä jokapäiväinen tapa.

Ilman laitetta pohkeita venytetään seisten, varpaat ylöspäin taivutettuna seinää vasten. Toinen jalka on tukijalka, jonka paikkaa muuttamalla säädetään venytyksen tehoa. Tukijalkaa siirrettäessä, on vaikea samanaikaisesti ylläpitää kiristystä venytettävässä jalassa. Tämä aiheuttaa yleensä horjuntaa ja asento tuntuu epämukavalta.

Vain säännöllisellä venyttelyllä saadaan pysyviä vaikutuksia.

Mukaillen vanhaa englantilaista sanontaa: jos ei ole aikaa hoitaa terveyttään, myöhemmin on pakko olla aikaa hoitaa sairautta.


Venyttely

Venyttelyllä saadaan;

1. lihas palautumaan alkuperäiseen mittaansa rasituksen jälkeen.
Rasituksessa lihas paksunee ja lyhenee. Sen sisällä olevat lihassäikeet takertuvat toisiinsa kalkin avulla. Rasituksen jälkeen pitää venyttää vähintään 20 sekuntia, ennen kuin säikeet palautuvat ennalleen ja irtautuvat toisistaan. Kuntoilulenkin jälkeen noin puolen minuutin venyttely palauttaa lihaksen takaisin alkuperäiseen mittaansa. Kun lihas on ollut pitkään rasituksessa supistuneena, venytyksen on jatkuttava vähintään kaksi minuuttia, että lihas palautuu ennalleen. Tällöin yksi venytyskerta ei useinkaan riitä palauttamaan lihasta alkuperäiseen mittaan, vaan venyttelyä on jatkettava kerran päivässä, jopa useita kuukausia, ennen kuin lihas on taas oikean mittainen.

2. verenkierto paremmaksi venytetyssä lihaksessa.
Sydämen pumppausvoima ei riitä veren virtaamiseen takaisin sydämeen. Avuksi tarvitaan nk. ”lihaspumppua”: lihaksen supistuessa se paksunee ja puristaa laskimoa ja tämän seurauksena verenkierto lisääntyy. Laskimoiden läpät estävät veren takaisinvirtauksen. Lihaksen venyessä se myös ohenee, laskimot avautuvat ja veri täyttää suonen. Lihaksen supistuminen ja venyminen siis pumppaa verta. Supistuneen lihaksen verenkierto heikkenee, tai jopa estyy, riippuen siitä kuinka paljon se puristaa laskimoa.

3. nivelten liikkuvuus ja liikelaajuus paremmaksi.
Jos lihas on supistunut, se estää nivelen liikkeen ääriasennosta toiseen. Tällöin ei nivelruston pinnalla oleva nivelneste pääse leviämään koko nivelen alueelle. Nivelruston huolto, "voitelu" ei toimi: ravinteet eivätkä rakennusaineet pääse perille. Tämä heikentää nivelrustoa, jolloin se saattaa helposti vaurioitua.

4. lihas kestämään paremmin rasitusta:
lihaksisto ei mene niin helposti maitohapoille. Lihaksen saadessa happea ja ravinteita se on voimakas ja toimintakykyinen.


Lihaksisto tarvitsee liikettä. Supistuessaan lihas lyhenee ja paksunee. Paksuuntuessaan sen sisällä olevat verisuonet painuvat lyttyyn, verenkierto estyy ja syntyy hapenpuutetta. Tämä hapenpuute aiheuttaa puolustusrefleksin, lihas supistuu. Vain liike, siis supistuminen ja venyminen pitää lihakset kunnossa .

Paikallaan työskentely esim. istuminen vaikuttaa salakavalasti jalan lihasten toimintaan ja sitä kautta ryhtiin. Istuessa jalan takaosan lihakset ovat lyhentyneenä. Siksi on tärkeää venyttää niitä päivittäin takaisin täyteen mittaansa. Jos tämä laiminlyödään toistuvasti, lihasten mitta saattaa lyhentyä niin, että polvet eivät enää oikenekaan. Tällöin lantio kallistuu taaksepäin, alaselkä oikenee ja yläselkä taipuu etukumaraan. Pään asento muuttuu ja sitä korjataan nostamalla leukaa ylöspäin. Sitten yläniska on tiukalla ja siellä olevat verisuonet puristuvat lyttyyn. Yläniskan asennon muuttumisen vuoksi silmien ja aivojen verenkierto heikkenee ja ihmisen vireystila, suorituskyky ja tarkkaavaisuus alentuvat.

Tuloksia saadaan vain jos venyttely kohdennetaan niihin lihaksiin, jotka palauttavat selkärangan oikeaan asentoon. Vaikeimmissa tapauksissa kannattaa käydä hierojalla.

Määrä ei ole ratkaiseva vaan laatu. Tärkeää ei ole se, että venyttelee, vaan että kuinka venyttelee
Venytys tulee olla rauhallista ja miellyttävää. Sitä ei saa tehdä väkisin ja voimalla, ettei lihaksiin tule venähdyksiä tai revähdyksiä. Venyttelyllä lisätään lihakseen mittaa ja nivelen liikelaajuutta. Lihasta venytetään rauhallisesti siihen asti, että kiristys tuntuu, mutta se ei tuota kipua. Liike pysäytetään ja odotetaan että lihas alkaa venyä. Kiristystä pidetään koko ajan, löysäämättä välillä. Kun kiristys alkaa helpottaa, venytetään lisää ja taas odotetaan. Näin jatketaan, kunnes valittu venytysaika on täysi. Venytyksen aikana hengitetään rauhallisesti ja syvään. Kiristys tehdään uloshengityksen aikana. Tavoitellun tuloksen aikaansaamiseksi venytyksen tulee kestää vähintään kaksi minuuttia. Omaa kehoa on harjaannuttava kuuntelemaan. Se kertoo tarpeen erittäin tarkasti.

Mikäli lihas on ollut pitkään supistuneena, sitä ei saa venyttää liian voimakkaasti. Lihaksen hapenpuute ilmenee väsymyksenä ja tai kipuna. Tällaisessa tilanteessa voimakas venytys aiheuttaa puolustusrefleksin: lihas jännittää venytystä vastaan. Tämä taas lisää entisestään happivajetta, jota muutenkin on ollut heikon verenkierron vuoksi. Kipu voimistuu niin, että venytys on lopetettava nopeasti. Kun venytys on lopetettu, lihas voi krampata voimakkaasti. Tällaisen välttämiseksi venytys kannattaa aloittaa varovaisesti ja aluksi lyhyempikestoisena. Lihasongelmien jatkuessa pitkään niiden huoltotunnelit eli trikkerit ovat täyttyneet solujen aineenvaihduntatuotteista. Trikkerin sisällä oleva hermo voi venytettäessä jäädä puristukseen ja estää lihaksen venymisen. Tällöin lihasta tulee hieroa ennen venytystä. Mikäli venyttäminen on vaikeaa, kannattaa käydä aluksi hierojalla. Tämän jälkeen omatoiminen venytys onnistuu paremmin.

Mikäli venyttely laiminlyödään;

– lihasten mitta lyhenee.
– nivel ei taivu riittävästi.
– lihakset väsyvät ja kipeytyvät helposti.


Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Vaikka olisitkin laiminlyönyt venyttelyn ja sen seurauksena olisi jo ilmaantunut ongelmia, venyttelyllä voit saada kuntosi palautumaan ja elämänilon takaisin. contpics/3.jpg
Hieronta ja Koulutus Reijo Mattila, Yliopistonkatu 23 A 17, 40100 JYVÄSKYLÄ, Puh. 040 9008636